omtalverdensorden

 

6 Aktive bogorme mødtes 4/11 og startede gennemgangen af Kissingers bog Verdens Orden.

 

Men først stod den på kaffe og basser

Vi blev enige om at vi på skift skulle fremlægge et kapitel, hvorefter vi dejligt ustruktureret gennemgik første kapitel.

Det blev en særdeles konstruktiv og spændende snak, dialog, monolog,diskussion og afsæt for en masse relevante sammenligninger fra nutiden.

 

Her er et lille udpluk af gennemgangen

 

- menneskehedens opståen

-første store kulture Kina, Egypten, Persien mm

-derefter Europa

-trediveårskrigen

-Westfalske fred

-Napolionskrigene

-Wienerkongressen

-fransk "diplomati"

-Kvadruppelaliancen

-Preussens vækst

-Rusland

-og meget mere.

En super god begyndelse for kommende diskussioner (næste møde er allerede 9/12 )

 

Vi var et par stykker som fortsatte snakken over frokosten på cafe Mandela.

 

Næste gang skal vi snakke om kapitlet om den Islamiske"vækkelse" og ekspansion

i perioden år ca 600 og til nu.