35 Aktiver lyttede til en engageret og "levende" Eske Willerslev

Vi sad i et godt auditorium og "ført" gennem Eskes baggrund for sin interesse for "gammelt" DNA

Oprindeligt ville Eske være pælsjæger og ved en jagt i Sibirien fik han øje på nogle knogler af nu uddøde dyr og det satte gang i et "skift" fra jæger til videnskabsmand.

Vi fik et grundigt indblik i forholdende ved ved at "rejse" rundt i Sibirien

Efter en "tour de DNA" hvor vi fik sat indianerne i USA på det genetiske landkort samt  genopfrisket vores viden om menneskets udvandring fra Afrika til Australien,

 var tiden løbet fra Eske så spørgsmål blev overbragt til Eskes chef-laborant.

Vi fik stillet en masse spørgsmål om opbygningen af DNA og skulle I have glemt svarene så er her lige et par gode links

Der var også spørgsmål om et evt nyt foredrag og her blev vi gjort opmærksom som på en mulighed som hedder

"Vin og Videnskab" så prøv selv http://snm.ku.dk/aktiviteter/vinogvid/

Derefter var der rundvisning på laboratoriet, men jeg kunne ikke selv deltage , men snuppede lige et par billeder på vej ud.

Herligt at blive "lidt" klogere og samtidig stor tak til Jytte Hilden som arrangerede besøget

kh

Mogerns

Arrangement  "Vores DNA"

En af danmarks store forskere professor Eske Willerslev fik tildelt Rosenkjærprisen 2012  og DM's forskerpris 2011

Man kan i dag få kortlagt sit Genom, og dermed få viden om ens nedarvede muligheder for specielle egenskaber og muligheder for at udvikle sygdomme.

Denne viden kan Eske formidle på måder så ikke eksperter (som Aktiverne) kan forstå dybden og perspektiverne.

At Eske samtidig formår at gøre det på en charmerende måde gør det hele bedre.

Dato&tid:

13/11 kl 10

Øster Voldgade 5-7, 1350 København K 

Pris:

50 kr

Meld dig til nu og indbetal på Aktivernes konto REG 3434 Konto 3434543223