landbrug2016

21 Aktiver lyttede til "Detektor på landbruget" , gennemgået af

 

professor Niels Kærgård

Vi blev budt velkommen i det smukke "Festauditorium"

Og efter en lille forklaring om hvordan Landbohøjskolen blev til en del af Københavns universitet,

gik vi igang med dagens emne

Efter disse indledende billeder fik vi Niels Kærgårds syn på den "nye landbrugspakke"

 

-Politisk fifleri

 

En af grundene er landbrugets gæld på ca 350 mia. kr, og denne gæld er baseret på at landmændene optog store lån, med sikkerhed i jord, i da jordpriserne var høje i årene

2001-2009.

 

Nu har de så svært ved at betale, pga finanskrise, svigtende svinepriser osv.

 

For at tilgodese dette vælgersegment har regeringen så tilladt øget gødning uden at tage hensyn til om jorden kan optage den øgede gødning, hvilket så på sandede jorde vil forårsage en forurening af grundvandet mm.

 

Vi gik igang med at debatere:

 

-hvorfor går man ikke over til økologi, hvor afsætingspriserne er højere ?

-hvad betyder det på danmarks BNP hvis vi lader de forgældede landmænd gå konkurs ?

-er det rigtigt at "fødevareklyngen" eksporterer for ca 150 mia om året ?

-hvorfor lader vi ikke de forgældede landmænd gå konkurs ?

-

-

-

 

Nogle af svarene:

-økologi hæver priserne, men fjerner ikke kvælstofudledning (forurening)

-danmarks BNP kunne måske nok tåle konkurser, men det vil få en del banker til at gå konkurs med den følgevirkning at aktiemarkedet vil blive negativt påvirket mm.

-"fødevareklyngen" består af en masse firmaer som vil være her uanset landbruget feks. (Novozymes) og mange af slagterierne samt forædlingsindustrierne vil bare importere råvarene .

Så den "rene landbrugseksport" er mindre end ca 10 mia kr/år (danmarks BNP er ca 2000 mia kr)

 

Niels Kærgårds opfattelse af en langsigtet løsning :

-nogle af de mest forgældede landmænd må gå konkurs http://landbrugsavisen.dk/%C3%B8konomi/23-landbrug-konkurs

-markedspriserne vil stige

-der vil ske opkøb/fussionering til færre/større landbrug

-pensionskasser vil opkøbe landbrug

-

-

-

 

Således oplyst takkede vi pænt og luskede over til et øludskænkningssted i den smukke have ved Landbohøjskolen.

 

Kh

Mogens

 

Detektor på landbruget

 

”Dansk landbrugs historie og fremtid med fokus på miljøhensyn og konkurrenceevne”

 

Hvad skal vi med landbruget og miljøet i Danmark ?

 

Få faktuel viden om landbruget og miljøet i Danmark, kom og lyt og debater til&med

 

Tidligere overvismand og professor ved Københavns universitet

(Det Biovidenskabelige Fakultet for Fødevarer, Veterinærmedicin og Naturressourcer) "Landbohøjskolen"

 

Niels Kærgård

 

 

 

 

 

Er Danmark et landbrugsland ?

 

Andelsbevægelsen.

 

Hvad betyder landbruget økonomisk i dag i Danmark.

BNP?

Eksport ?

Arbejdspladser ?

Miljø?

Økologi?

VE-producenter?

Fremtid ?

 

Og så vil foredraget finde sted i det historiske og smukke festauditorium på

 

 

Vi mødes ved hovedindgangen Bülowsvej 17, klik og se kl 12.45

 

Dato&tid: 2/6 kl 12.45

 

Sted: Landbohøjskolen Bülowsvej 17

 

Pris: 50 kr

 

Meld jer til nu og betal på REG 3434 KONTO 3434543223

 

Kh

Mogens