efter1946

32 Aktiver hørte Jytte Hilden der causerede over bogen

 

På sporet af årgang 1946

Som det fremgår af tavlen så lagde Jytte hårdt ud med det faktum at i 1946 blev født 96 111 personer i Danmark, det største antal "indtil videre".

 

Der blev straks nedsat en kommission som efter 7 (syv) år fremkom med med en masse dystre meninger som stort set ikke kunne bruges til ret meget.

 

Nuværende fødselsrate er ca 50 000

 

Jytte tog os med tilbage til vores barn&ungdom med mange gode "nedslag"

 

-Poesibog

-Strutskørter

-Mange skolekammerater

-Bolig

-Uddannelse

-Osv.

 

Vi lyttede , grinte , så gamle minder i vores indre " video-register"

 

Efter en masse gode gode udsagn, henvisninger, statistik blev der åbnet for debat.

 

Her kom vi langt omkring:

 

-Borgerløn

-Opsparing

-Pension

-Kvinde-ligeberettigelse i andre lande

-Lovgivning af mindsteløn

-Barsel

-Bureaukrati ved arbejdsløshed

-Robotter

-Er livet arbejde ?

-Næste bog

-Oa.

 

Vi kunne have fortsat i mange timer, men der skal jo være noget tilbage til andre kommende arrangementer.

 

Tusind tak til Jytte og vi afventer spændt på næste bogudgivelse